ODISHA PLAYERSSTATUS


ID AO? FIDE Ph Name sex Rtg H_Rtg Dist DOB DOR Age Played@
101 N 25091956 Swastik Sourav Sahoo m 1631 1631 Khordha 2000-05-27 2004-01-15 20
102 N 25073176 Nikita Mallick f 1246 1246 Cuttack 2003-04-05 2003-04-21 17
103 N 0 Smrutam Siba Barpanda m 0 0 Cuttack 1999-09-26 1999-10-04 21
104 Y 25023721 Ansuman Samal m 1856 1975 Cuttack 2002-10-23 2002-11-12 18 2Samaleswari
105 N 25072951 Anushka Mohanty f 0 0 Khordha 2004-09-10 2007-06-22 16
106 N 25091379 Gitashree Biswal f 1435 1435 Cuttack 2002-06-12 2006-02-27 18
107 N 25042904 Anindya Bebarta Pattanaik m 1535 1535 Cuttack 1999-10-17 1999-10-21 21
108 Y 5084253 Sovna Sonali Jena f 1370 1452 Jajpur 2001-04-02 2007-06-08 19 4tc
109 N 5083923 Akankshya Nayak f 1513 1513 Cuttack 2000-10-30 2001-01-31 20
110 N 25028448 Payal Das f 0 0 Khordha 1998-08-09 1998-08-25 22
111 N 25072897 Baibhab Singh m 1408 1408 Cuttack 2004-04-14 2004-04-17 16
112 N 25091522 Pratyanshu Kar m 1228 1228 Cuttack 2004-03-26 2004-04-12 16
113 N 25051180 Chintan Nayak m 1304 1304 Cuttack 2001-01-09 2001-02-03 19
114 N 25091573 Bishal Mahapatra m 0 0 Khordha 2001-11-29 2001-12-07 19
115 N 25007769 Brajeswar Das m 0 0 Cuttack 2001-03-15 2003-09-18 19
116 N 25091735 Disha Mohapatra f 0 0 Khordha 2003-11-17 2003-12-03 17
117 N 25091425 Arnesh Das m 0 0 Cuttack 2004-06-02 2004-06-26 16
118 N 35017098 Aditi Kanunngo f 0 0 Khordha 2001-11-08 2003-12-19 19
119 N 5066212 Abhilash Kabi m 1755 1755 Khordha 1996-11-24 2004-12-15 24
120 N 25051067 Amitansu Priyadarsan m 1573 1573 Khordha 2003-05-31 2004-09-09 17
121 Y 5098238 Baivab Mishra m 2206 2227 Puri 1997-10-19 2001-06-29 23 2Samaleswari
122 N 25091336 Behera Abhijeet m 0 0 Cuttack 1997-03-22 2009-12-07 23
123 N 35017020 Deependu Vikash Behera m 0 0 Cuttack 2003-05-21 2007-06-30 17
124 N 35017039 Phullendu Vikash Behera m 0 0 Cuttack 2001-08-19 2007-06-30 19
125 Y 5092205 Bhaskar Sri Viswaroopanand m 1689 1689 Puri 1999-02-08 1999-02-20 21 cat_b
126 N 25050486 Swagat Nandan Bhoi m 1496 1496 Sambalpur 2002-06-25 2002-06-29 18
127 N 46604421 Anurag Bisoi m 1240 1240 Cuttack 2001-04-25 2003-01-09 19
128 N 46609652 Anupam Bisoi m 0 0 Cuttack 2004-03-06 2008-04-02 16
129 Y 25024434 Susobhit Das m 1846 1891 Sundargarh 1998-04-17 1998-04-25 22 cat_a
130 N 25050559 Shrimay Dash m 1471 1471 Puri 1999-11-25 1999-11-30 21
131 Y 25091468 Mahitosh Dey m 2305 2316 Khordha 2005-09-11 2008-12-15 15 rotary
132 N 25073044 Joy Anmol Rath m 1323 1323 Cuttack 2004-11-22 2004-11-30 16
133 N 25091565 Ashutosh Lenka m 1261 1261 Cuttack 2001-06-29 2001-06-30 19
134 N 0 Biswajit Mahalik m 0 0 Khordha 2001-11-13 2005-01-28 19
135 N 25050648 Subham Mallick m 1546 1546 Sundargarh 2000-12-24 2004-12-14 20
136 N 25089765 B Manideep m 1428 1428 Khordha 1997-07-08 1997-07-14 23
137 N 25091638 Asita Kumar Mishra m 0 0 Cuttack 2001-08-19 2001-08-31 19
138 N 25050680 Mayukh Mausam Mishra m 0 0 Sambalpur 2001-07-02 2003-11-29 19
139 N 25050702 Sarthak Mishra m 1454 1454 Sambalpur 2001-01-28 2010-04-26 19
140 N 35047159 Soumya Ranjan Mishra m 1161 1161 Khordha 1998-09-16 1998-10-03 22
141 N 35017110 Amit Kumar Mohanty m 0 0 Puri 2000-06-12 2003-07-02 20
142 N 25028383 Sarthak Sidhant Bharadwaj m 1488 1488 Khordha 2001-08-20 2005-10-07 19
143 Y 46609814 Amrit Kumar Mohanty m 0 0 Cuttack 2007-01-27 2007-02-01 13 4tc
144 N 0 Naybedya Mohanty m 0 0 Cuttack 2000-08-29 2000-09-13 20
145 N 25091689 Pratyush Mohanty m 0 0 Cuttack 2001-10-29 2001-04-08 19
146 N 0 Shakti Prasad Mohanty m 0 0 Cuttack 1999-10-14 2002-12-28 21
147 N 0 Mukund Mohan Mohapatra m 0 0 Sundargarh 1998-02-07 2002-03-07 22
148 N 25028715 Robin Mohapatra m 1582 1582 Bhadrak 1998-04-23 2009-05-15 22
149 N 25091743 Sarthak Mohapatra m 1354 1354 Cuttack 2001-10-13 2001-10-20 19
150 N 25073214 Mohit Kamal Rath m 1206 1206 Cuttack 2004-11-22 2004-11-30 16
151 N 25079239 Nikhil Mohanty m 1205 1205 Cuttack 2005-12-15 2005-12-31 15
152 N 5084750 Nishit Mohanty m 1653 1653 Cuttack 2001-03-12 2003-11-24 19
153 N 25051229 Animesh Patra m 1467 1467 Cuttack 2001-11-05 2001-11-08 19
154 N 25091832 Ayush Patra m 1050 1050 Cuttack 2004-03-31 2004-04-17 16
155 N 25028863 Ashutosh Pradhan m 1493 1493 Cuttack 2000-03-07 2009-01-12 20
156 N 25031708 Pranab Kumar Patra m 1816 1816 Jajpur 2003-02-25 2003-02-28 17
157 N 25051121 Shreejita Khuntia f 1432 1432 Cuttack 2002-12-09 2002-12-11 18
158 N 25028596 Saswat Khuntia m 1707 1707 Cuttack 1997-08-04 1997-08-20 23
159 N 25091875 Purujit Purusottam m 0 0 Jajpur 2004-10-30 2010-07-29 16
160 Y 5084822 Rakesh Kumar Jena m 2336 2375 Jajpur 2001-04-19 2008-03-14 19 4tc
161 N 25091905 Amrit Gourav Ray m 0 0 Sundargarh 2003-09-25 2003-10-01 17
162 Y 25091913 Rishabh Anand m 1221 1221 Cuttack 2005-04-19 2006-04-25 15 5tc
163 N 25023888 Diptanshu Ranjan Swain m 1783 1783 Sundargarh 2001-06-18 2004-12-17 19
164 N 25091921 Shashwat Roy m 0 0 Cuttack 2004-10-15 2005-06-03 16
165 N 25007998 Rudraksh Parida m 1794 1794 Khordha 2002-06-25 2006-02-25 18
166 N 0 Ashutosh Sahoo m 0 0 Cuttack 2000-10-02 2002-09-25 20
167 N 25091948 Bishal Kumar Sahoo m 0 0 Cuttack 1999-06-24 2003-12-03 21
168 N 0 Satyajit Samal m 0 0 Cuttack 2000-10-06 2005-03-30 20
169 N 25029053 Rajesh Santy m 1655 1655 Jajpur 2000-06-06 2000-07-17 20
170 N 25091980 Sai Swaraj Shaw m 0 0 Cuttack 2001-03-04 2004-02-27 19
171 N 25079557 Smaran Pattnaik m 1306 1306 Khordha 2002-01-01 2002-01-03 18
172 N 46604740 Soyam Sankalp m 1130 1130 Khordha 2004-01-23 2006-03-29 16
173 Y 25092022 Ashirwad Swain m 2087 2087 Nayagarh 2000-02-21 2000-02-29 20 cat_a
174 N 25051032 Amlan Tripathy m 0 0 Sambalpur 2001-02-26 2001-02-27 19
175 N 25091824 Aksita Nayonika Parija f 0 0 Cuttack 2004-05-23 2004-06-02 16
176 N 25008072 Sankalp Baliarsingh m 1760 1760 Khordha 2001-01-05 2004-01-01 19
177 Y 25051822 Soundarya Kumar Pradhan (blind m 1746 1831 Nuapara 1999-12-13 2010-08-04 21 cat_a
178 Y 25051580 Prachurya Kumar Pradhan (blind m 1630 1630 Nuapara 1997-07-10 2010-08-04 23 cat_a
179 N 5083915 Adyasa Mahapatra f 1527 1527 Khordha 2002-02-07 2004-02-06 18
180 N 25050788 Pratyusha Panda f 0 0 Sambalpur 1999-04-29 1999-05-11 21
181 N 5063108 Adyasha Pattnaik f 1526 1526 Cuttack 2000-11-10 2004-04-22 20
182 Y 5066484 Akankhya Kabi f 1541 1541 Khordha 1998-06-11 2004-12-15 22 cat_b
183 N 25091409 Biswarupa Chol f 1191 1191 Jajpur 2003-03-05 2003-03-10 17
184 N 25035460 B Niranjana Aishwarya Dass f 1216 1216 Cuttack 2004-07-27 2004-08-10 16
185 N 0 Krishna Kirtipurna Jena f 0 0 Khordha 2002-03-23 2005-08-06 18
186 N 25091603 Diyotima Mandal f 1397 1397 Khordha 2002-09-25 2003-03-19 18
187 N 35002767 Anwesha Mishra f 1888 1888 Cuttack 2002-12-04 2003-06-21 18
188 N 25091662 Aditi Mohanty f 1351 1351 Cuttack 2005-02-12 2005-02-18 15
189 N 25093002 Hanshika Mohapatra f 1084 1084 Sundargarh 2003-03-07 2004-05-13 17
190 N 25007050 Nabanita Pattanayak f 1467 1467 Khordha 1999-06-01 1999-06-17 21
191 N 0 Anshika Patra f 0 0 Cuttack 2002-01-22 2002-02-08 18
192 N 0 Debidutta Rana f 0 0 Khordha 2002-04-07 2002-04-16 18
193 N 35009125 Priyanka Sahoo f 1056 1056 Puri 2002-01-26 2002-02-02 18
194 N 25091964 Tanuja Sahu f 1346 1346 Angul 1999-01-28 1999-01-30 21
195 Y 25013971 Salonika Saina f 2206 2206 KIIT 2003-08-05 2006-12-30 17 u17g
196 Y 5092671 Sradhanjali Jena f 1877 1877 Cuttack 1997-07-15 1997-07-19 23 4tc
197 Y 5066565 Sunyasakta Satpathy f 1811 1811 Khordha 1998-04-19 2001-03-02 22 women
198 N 25029118 Swoyam Darshini Supakar f 1138 1138 Khordha 2002-03-07 2009-12-18 18
199 N 25073311 Sushree Sunayana Mishra f 0 0 Khordha 2004-03-06 2004-03-12 16
200 N 25091476 Janhavi Rajanandini f 0 0 Khordha 2002-09-14 2002-09-25 18
201 N 25091417 Sreyansh Choudhury m 0 0 Cuttack 2002-02-02 2005-02-25 18
202 N 25091328 Ansuman Debasish m 0 0 Khordha 2003-01-01 2005-07-05 17
203 N 25091310 Amanjyoti Bishwaprakash m 0 0 Bhadrak 2004-10-26 2004-11-19 16
204 N 25091395 Spandan Chhotray m 0 0 Khordha 2004-03-05 2004-03-12 16
205 N 0 Dikyant Krishna Dalai m 0 0 Khordha 2000-08-23 2000-09-07 20
206 Y 25091433 Dikshant Dash m 1733 1733 Khordha 2005-03-13 2007-07-01 15 cat_a
207 N 25091484 Jibitesh Jena m 0 0 Khordha 2004-06-14 2007-01-15 16
208 N 25091557 Satyendu Sekhar Khuntia m 0 0 Khordha 2002-11-26 2006-11-23 18
209 N 25091590 Biswajit Mahapatro m 0 0 Khordha 2003-09-11 2007-12-10 17
210 N 25091646 Priyansu Mishra (DPS) m 0 0 Khordha 2002-12-21 2003-04-30 18
211 N 0 Priyansu Mishra m 0 0 Khordha 2002-12-21 2002-12-23 18
212 N 0 Swoyam Prakash Mohanty m 0 0 Khordha 2003-10-05 2008-01-15 17
213 N 25007882 Mohit Sahoo m 1555 1555 Khordha 1999-03-16 2003-01-16 21
214 N 25073222 Naisargik m 0 0 Khordha 2003-01-27 2003-01-31 17
215 N 0 Ritik Roshan Nayak m 0 0 Cuttack 1999-06-04 21
216 N 25091760 Tarini Prasad Nayak m 0 0 Khordha 2004-10-25 2008-02-19 16
217 Y 25091794 Sambit Panda m 2102 2180 Khordha 2004-04-16 2006-06-01 16 cat_a
218 N 0 Swostik Pati m 0 0 Khordha 2002-12-28 2002-12-31 18
219 N 25091859 Priyansu Kumar Patra m 0 0 Khordha 2005-04-03 2005-04-13 15
220 N 0 Ayussh Pattanaik m 0 0 Khordha 2004-04-01 2008-03-11 16
221 N 0 Divyaman Roy m 0 0 Khordha 2003-07-23 2003-08-16 17
222 N 25073435 Soumein Rajdev m 1416 1416 Khordha 2004-12-03 2008-01-12 16
223 N 25008153 Subhasis Barik m 1780 1780 Kendrapara 2002-12-21 2002-12-31 18
224 N 35047434 Swayamshree m 0 0 Khordha 2005-01-09 15
225 N 0 Nandita Das f 0 0 Khordha 2005-01-04 2005-02-01 15
226 N 0 Purvi Purnima f 0 0 Khordha 2002-10-02 2002-11-13 18
227 N 0 Khushi Roy f 0 0 Khordha 2000-04-09 2000-04-29 20
228 N 0 Suhani Sahoo f 0 0 Khordha 2004-06-25 2004-06-28 16
229 Y 25073281 Shreya Smruti Mohanty f 1432 1432 Khordha 2003-03-29 2006-08-01 17 cat_a
230 N 25092006 Suman Sudha f 0 0 Khordha 2002-09-10 2005-09-21 18
231 Y 5072573 Smaraki Mohanty f 1746 1746 KIIT 1998-04-21 1998-04-21 22 4tc
232 N 25091387 Ambarish Chatterjee m 0 0 Cuttack 2002-11-07 2005-11-10 18
233 N 0 Adya Arunima f 0 0 Khordha 2004-03-07 2004-03-17 16
234 N 25091867 Payal Priti Chhanda f 0 0 Cuttack 2002-04-14 2002-04-30 18
235 N 25091930 Amit Kumar Sahoo m 0 0 Cuttack 2005-06-20 2005-06-28 15
236 N 25050818 Binayak Raj Patel m 0 0 Cuttack 2004-01-05 2004-01-20 16
237 N 25091611 Soubhanik Mazumdar m 1288 1288 Cuttack 2004-02-21 2004-02-24 16
238 N 25072900 Binit Kumar Sahoo m 0 0 Cuttack 2004-01-05 2004-01-06 16
239 N 35047388 Swagatika Samal f 0 0 Cuttack 2005-04-09 2005-04-26 15
240 Y 35047078 Adhisha Dash f 1164 1164 Cuttack 2005-10-26 2005-11-10 15 4tc
241 N 35047442 Swayasi Sthitaprajna f 1077 1077 Cuttack 2000-05-29 2000-06-05 20
242 N 25007955 Pratisth Rout m 1443 1443 Cuttack 2002-03-11 2006-01-12 18
243 N 0 Amit Prasad Singh m 0 0 Cuttack 2005-01-29 2008-01-28 15
244 N 0 Amar Prasad Singh m 0 0 Cuttack 1999-01-07 2001-07-18 21
245 N 0 Sidharth Raman Prusty m 0 0 Cuttack 2000-04-20 2000-04-20 20
246 N 0 Jagmohan Prusty m 0 0 Cuttack 2002-11-10 2002-11-14 18
247 Y 25013890 Basneya Mishra m 1202 1202 Khordha 2001-07-18 2001-07-25 19 cat_b
248 N 25028502 Ankit Prasad Dhaunlia m 0 0 Cuttack 2002-07-24 2005-12-28 18
249 N 25064959 Deevyam Deepankar Dhal m 1405 1405 Cuttack 2002-03-16 2002-03-26 18
250 N 5084466 Bhakta Kishor Behera m 1521 1521 Sundargarh 1999-10-25 1999-10-30 21
251 N 25028618 Sidhant Maharathy m 1542 1542 Khordha 1995-10-08 25
252 N 5066247 Ashutosh Mohanty m 1725 1725 Puri 1996-12-22 1996-12-31 24
253 N 25091620 Anisha Mishra f 1722 1722 Puri 2002-05-26 2002-06-18 18
254 N 5084920 Samresh Mahapatra m 1579 1579 Cuttack 2000-07-02 20
255 N 25028944 Routray Chiranjeeb m 1326 1326 Khordha 2000-12-27 2001-01-05 20
256 N 25074059 Amareshwar Nanda m 1415 1415 Cuttack 1999-09-28 1999-10-01 21
257 N 25028456 Prajukta Das m 0 0 Khordha 2001-11-20 2006-06-07 19
258 N 25051156 Abhishek Mishra m 1431 1431 KIIT 2000-04-07 2000-04-29 20
259 N 25051245 Vedang Sarangi m 0 0 Khordha 2003-01-30 2005-03-03 17
260 N 5028698 Sidhant Mohapatra m 2346 2357 Bhadrak 1998-09-03 2005-05-20 22
261 N 25091654 Abinash Mohanty m 1312 1312 Khordha 2004-07-12 2008-01-17 16
262 N 25091670 Anurag Mohanty m 1222 1222 Khordha 2000-09-19 2004-01-30 20
263 N 25091549 Soumya Sagnik Khanda m 1549 1549 Khordha 2000-03-30 2000-05-07 20
264 N 5083940 Alka Mahapatra f 0 0 Khordha 1999-05-17 1999-06-05 21
265 N 25091492 Sanjkeet Jena m 1505 1505 Khordha 2002-01-19 2003-11-21 18
266 N 25091450 Pratik Ranjan Dehury m 1592 1592 Sundargarh 1997-11-26 1997-12-15 23
267 N 25091352 Subhranshu Behera m 1293 1293 Sundargarh 2004-05-27 2007-02-06 16
268 N 25014730 Sudeepa Sahoo f 0 0 Khordha 2001-12-11 2004-10-05 19
269 N 25091530 Siba Prasad Kar m 0 0 Cuttack 2001-08-20 2001-09-01 19
270 N 25091778 Anshuman Padhy m 0 0 Angul 2000-10-02 20
271 N 25091751 Srikshetra Sourav Nanda m 1427 1427 Puri 2002-08-15 2006-02-25 18
272 N 25078950 Ansuman Behera m 0 0 Khordha 2004-01-11 2006-08-10 16
273 N 25091999 Sidharth Singh m 0 0 Khordha 1998-02-22 1998-03-06 22
274 N 25091344 Abhishek Behera m 0 0 Khordha 2002-02-15 2002-03-04 18
275 Y 25050699 Om Mishra m 1586 1586 Khordha 2002-03-29 2002-03-29 18 cat_c
276 N 25033255 Abhishek Nayak m 1351 1351 Khordha 2002-11-20 2006-02-09 18
277 N 25078909 Akhilesh Patnaik m 1511 1511 Angul 1999-06-06 2002-09-07 21
278 N 25078925 Amlan Swain m 1572 1572 Angul 1999-08-24 1999-09-25 21
279 N 25028642 Srinibas Mishra m 1584 1584 Angul 2000-11-06 2000-11-23 20 rotary
280 N 25014765 Sweta Senapati f 1487 1487 Angul 2001-09-05 2001-09-18 19
281 N 25079565 Soumya Ranjan Mohanta m 0 0 Angul 1998-03-27 1998-04-02 22
282 N 25028871 Pritis Priyadarsi Pradhan m 1381 1381 Angul 1999-08-05 1999-08-20 21
283 N 25091972 Arbind Samal m 0 0 Khordha 1999-02-08 2007-08-29 21
285 N 25023675 Abhisek Senapati m 0 0 Sundargarh 1996-11-01 2001-12-30 24
286 N 25028880 Ansuman Pujari m 1384 1384 Bargarh 2002-11-27 2006-01-17 18
287 N 5092655 Sourav Mohanty m 1562 1562 Puri 2000-05-12 2005-08-25 20
288 N 25091891 Nihar Amar Rath m 0 0 Khordha 1997-12-12 1997-12-19 23
289 N 25091840 Layatmika Pattanayak f 0 0 Angul 2000-11-19 2000-11-30 20
290 N 25091727 Swaraj Kumar Mohanty m 0 0 Khordha 1996-01-26 1996-01-31 24
291 N 25091719 Sahil Kumar Mohanty m 0 0 Khordha 2004-04-04 2007-03-02 16
292 N 25014030 Sambat Subhankar Ray m 1654 1654 Khordha 1997-03-13 2000-03-14 23
293 N 5097940 Ashutosh Mohapatra m 1874 1874 Khordha 1996-05-26 1996-06-01 24
294 N 25051172 Kaustuv Mohanty m 1291 1291 Khordha 1999-12-22 2000-01-06 21
295 N 25091697 Prince Mohanty m 0 0 Khordha 2003-09-14 2008-01-07 17
296 N 25091700 Rimjhim Mohanty f 0 0 Khordha 1998-11-09 1998-11-23 22
297 N 25091514 Devan Kakar m 0 0 Khordha 2003-04-01 2003-04-03 17
298 N 25091883 Bhargav Rao m 0 0 Khordha 2003-07-03 2007-01-18 17
299 Y 25049321 Suresh Chandra Sahoo m 0 0 Puri 1969-07-26 51
300 N 25093312 Gabriel Toppo m 1155 1155 Sundargarh 1974-05-28 46
301 N 25050850 Kanduri Charan Pradhan m 1646 1646 Angul 1949-01-03 71
302 N 25023942 Iswar Chandra Bhuyan m 1642 1642 Sundargarh 1970-01-21 50
303 N 25050966 S Amit Kumar m 1184 1184 Puri 1999-09-01 21
304 N 25028820 Rahul Patel m 0 0 Sundargarh 2001-04-17 2001-04-20 19
305 N 25093053 Nayak Swagat Suman m 0 0 Sundargarh 1999-02-01 1999-02-22 21
306 Y 5029368 Dasharathi Sahoo m 1624 1624 Khordha 1967-05-24 53 cat_b
307 N 25092979 Shreyas Mishra m 0 0 Sundargarh 1998-12-24 1998-12-30 22
308 Y 25093029 Sarat Mohapatra m 1356 1356 Sundargarh 1975-01-19 45 2Samaleswari
309 Y 25013734 Anil Bhoi m 1202 1236 Angul 1977-07-11 43 Senior
310 N 25092839 Ranjet Dhali m 1621 1621 Sundargarh 1960-10-27 60
311 N 25092901 Mukti Data Khamari m 1609 1609 Sonepur 1980-07-14 40
312 Y 25051083 Basant Kumar Das m 1548 1548 Jajpur 1977-02-03 43 4tc
313 Y 25013947 Ashok Kumar Pradhan m 1238 1285 Puri 1969-03-06 51 5tc
314 N 25014005 Sri Bijaya Kumar Dash m 1741 1741 Puri 1962-06-18 58
315 N 5000653 Pabitra Mohan Mohanty m 2185 2185 Sundargarh 1952-11-13 68
316 Y 5066328 Rakesh Kumar Nayak m 2046 2046 Khordha 1997-08-17 2004-11-25 23 4tc
317 N 5076668 Prasannakumar Nayak m 1495 1495 Jharsuguda 1973-06-01 47
318 N 25093118 Ganesh Ram Patel m 0 0 Jharsuguda 1968-06-02 52
319 N 25093126 Teka Ram Patel m 0 0 Jharsuguda 1968-01-19 52
320 N 5098017 Jayadeba Patel m 1226 1226 Jharsuguda 1974-03-01 46
321 N 25092898 Motilal Kahar m 0 0 Jharsuguda 1981-06-05 39
322 N 25092952 Manoj Kumar Meher m 0 0 Angul 1980-06-01 40
323 Y 25050940 Dillip Kumar Rana m 1196 1196 Balangir 1986-05-05 34 2Samaleswari
324 N 25092944 Amaresh Chandra Meher m 0 0 Angul 1993-05-28 27
325 N 5017971 Bibhuti Bhusan Das m 2103 2103 Puri 1979-07-08 41
326 N 5066522 Raj Rajeswari Dash f 0 0 Puri 1995-07-07 1995-07-20 25
327 Y 25024256 Satyabrata Kar m 1357 1357 Jajpur 1982-12-22 38 cat_c
328 N 25029169 Rajendra Kumar Jani m 0 0 Ganjam 1974-11-03 46
329 N 25093258 Diptikanta Sahoo m 0 0 Puri 1973-04-18 47
330 N 25092995 Swaraj Sanket Mohanty m 1369 1369 Puri 2001-06-15 2001-06-29 19
331 N 5096219 Pradeep Kumar Das m 1683 1683 Angul 1964-06-01 56
332 Y 25034995 Binayak Rath m 1729 1729 Ganjam 1981-05-30 39 cat_b
333 N 25092871 Hari Har Jena m 0 0 Puri 1944-07-20 76
334 N 25093010 Santosh Kumar Mohapatra m 1555 1555 Dhenkanal 1967-07-17 53 rotary
335 N 5066263 Mohammad Ashraf m 2087 2087 Cuttack 1995-10-29 2007-08-06 25
336 Y 5062772 Sanjib Kumar Mohanta m 1313 1313 Mayurbhanj 1978-04-29 42 cat_b
337 N 5065780 Anil Kumar Panda m 1466 1466 Sambalpur 1963-01-10 57
338 N 25051040 Sambit Tripathy m 0 0 Sambalpur 120
339 N 5011957 Bidhu Bhusan Mishra m 1516 1516 Sambalpur 1972-06-06 48
340 N 25050923 Shivasish Pujari m 0 0 Sambalpur 1997-07-21 1997-07-30 23
341 N 25050915 Devasish Pujari m 0 0 Sambalpur 2002-10-06 2008-03-07 18
342 N 25064746 Joydeep Sarkar m 0 0 Sundargarh 1997-08-11 23
343 N 25092960 Bishnu Mohan Mishra m 0 0 Angul 1964-05-03 56
344 N 25093223 Kandarpa Rout m 1317 1317 Angul 1962-11-03 58
345 N 25092758 Dillip Behera m 1520 1520 Angul 1978-04-19 42
346 N 25092731 Gabriel Bag m 1100 1100 Angul 1977-07-19 43
347 N 25092782 Gunanidhi Bhoi m 1506 1506 Angul 1967-07-19 53
348 N 25093274 Sukanta Senapati m 0 0 Angul 1961-01-02 59
349 N 25013882 Madhusudan Sahu m 1607 1607 Balangir 1988-08-01 32
350 N 25028790 Priyabrata Panda m 1572 1572 Balangir 1972-02-18 48
351 N 25013718 Ajay Darjee m 1754 1754 Balangir 1979-06-01 41
352 N 25093134 Nrusingha Nanda Patnaik m 0 0 Ganjam 1990-12-19 30
353 Y 5055512 Rabindra Kumar Ojha m 1642 1665 Cuttack 1979-12-09 41 2Samaleswari
354 N 25092740 Avishek Barik m 0 0 Sundargarh 1997-08-15 23
355 N 25093304 Raj Kishore Swain m 1467 1467 Khordha 1955-06-14 65
356 N 25024086 P K Chhualsingh m 1731 1731 Sundargarh 1965-03-13 55
357 N 25051075 Sasanka Sagar Behera m 0 0 Khordha 1990-05-06 30
358 N 25093177 Anwit Pradhan m 0 0 Sundargarh 2001-05-05 2001-12-14 19
359 Y 5004713 Manoj Kumar Panigrahi m 2014 2014 Puri 1973-08-27 47 cat_a
360 N 25093266 Prakash Kumar Sahoo m 1354 1354 Sundargarh 1971-11-04 49
361 N 25023977 Kishor Lal Bhoi m 1647 1647 Sundargarh 1951-04-05 69
362 N 25028367 Prasant Kumar Behera m 0 0 Sundargarh 1998-07-01 22
363 N 5076390 Gobardhan Behera m 1584 1584 Sundargarh 1971-02-02 49
364 N 25093100 Santanu Kumar Parichha m 1579 1579 Sundargarh 1950-05-08 70
365 N 25093193 Manorama Pradhan f 0 0 Sundargarh 1994-08-30 1994-09-03 26
366 N 25050761 Pravat Kumar Ojha m 1716 1716 Jajpur 1988-10-05 32
367 N 5046556 Aparajita Gochhikar f 1743 1743 Puri 1993-02-11 27
368 Y 5010560 Rajendra Kumar Sahu m 1831 1874 Khordha 1972-06-26 48 4tc
369 N 25024280 Sidhant Mahapatra m 0 0 Sundargarh 2001-04-08 2006-01-28 19
370 Y 46663355 Dhirendra Kumar Das m 1293 1332 Bhadrak 1961-03-08 59 4tc
371 N 5076595 Naranarayan Behera m 1579 1579 Sundargarh 1976-04-09 44
372 Y 25028391 Ashutosh Choudhury m 1378 1378 Cuttack 1988-02-06 32 cat_b
373 N 25024299 Sidhanta Panda m 1339 1339 Sundargarh 2000-01-28 2002-11-18 20
374 N 5015286 GC Mohapatra m 1766 1766 Sundargarh 1949-04-15 71
375 N 25093290 Debashish Swain m 0 0 Sundargarh 2001-03-29 2001-09-12 19
376 N 25092987 Nikita Mohanty f 0 0 Sundargarh 1998-05-25 1998-05-28 22
377 N 25092812 Anoonya Das m 1260 1260 Sundargarh 2001-07-22 2006-11-17 19
378 N 25093231 Akash Sahoo m 0 0 Sundargarh 2000-02-14 2006-01-18 20
379 N 25093037 Supriya Nanda f 0 0 Angul 2001-08-21 2006-02-06 19
380 N 25093240 Ayush Sahoo m 0 0 Sundargarh 2001-08-20 2007-03-19 19
381 N 25093150 Arko Paul m 0 0 Sundargarh 2000-05-22 2000-06-02 20
382 N 25092774 Smarak Bhadra m 0 0 Sundargarh 2001-09-22 2007-01-16 19
383 N 25092790 Bijikanta Priyadarshy m 0 0 Sundargarh 1998-10-06 1998-10-15 22
384 N 25092936 Akhilesh Mandal m 0 0 Sundargarh 1999-08-05 1999-08-10 21
385 N 25093282 Suman Sekhar m 0 0 Sundargarh 2001-11-07 2004-03-11 19
386 N 25093045 Gaurab Nayak m 0 0 Sundargarh 2001-04-02 2005-04-26 19
387 N 25092847 Nirmal Chandra Guru m 1225 1225 Puri 2003-05-14 2003-05-20 17
388 Y 25028910 S Gorachand Reddy m 1193 1193 Ganjam 1981-07-01 39 cat_c
389 N 25092910 Shovanjit Khatua m 0 0 Sundargarh 1999-04-15 1999-04-23 21
390 N 25092928 Soumyajit Khatua m 0 0 Sundargarh 2003-12-19 2003-12-31 17
391 N 5028183 Swayams Mishra m 2479 2479 Khordha 1992-08-13 1992-08-20 28
392 N 5076307 Dharanidhara Moharana m 1602 1602 Sundargarh 1966-05-05 54
393 Y 5034370 P K Bihari m 1588 1588 Sundargarh 1969-06-19 51 cat_b
394 N 5076706 Rabindra Sahu m 1781 1781 Kalahandi 1961-05-20 59
395 N 25014048 Sudhir Kumar Behera m 1704 1704 Kalahandi 1965-10-16 55
396 N 25092820 Arpit Kumar Dash m 0 0 Sambalpur 2000-02-08 20
397 N 5076510 Lal Bihari Behera m 1879 1879 Ganjam 1959-07-28 61
398 N 25093169 Amlan Pradhan m 0 0 Sundargarh 2003-02-10 2003-02-24 17
399 Y 5034566 Utkal Ranjan Sahoo m 2348 2348 Sundargarh 1996-02-20 1999-01-02 24 cat_a
400 Y 25028545 Shyamu Hembram m 1592 1592 Sundargarh 1975-06-01 45 cat_b
401 Y 25093088 Swastik Panda m 0 0 Sundargarh 2000-07-10 2000-07-14 20 u15o
402 Y 5008115 Soumyaranjan Mishra m 2197 2197 Khordha 1984-06-02 36 2Samaleswari
403 Y 25014013 Srinath Bhoi m 1351 1351 Balasore 1960-07-05 60 cat_c
404 N 25093070 Ranjit Panda m 1193 1193 Balasore 1978-05-25 42
405 N 5003750 Debasis Chakrabarty m 2008 2008 Balasore 1960-06-11 60 rotary
406 N 5076528 Lalitmohan Digal m 1557 1557 Koraput 1961-02-24 59
407 N 25093061 Chandra Sekhar Panda m 1203 1203 Koraput 1967-04-07 53
408 N 25092766 Umesh Chandra Behera m 0 0 Koraput 1979-05-28 41
409 N 25093215 N Ravi Kumar m 1247 1247 Koraput 1971-06-06 49
410 N 25092804 Trilochan Choudhury m 1176 1176 Koraput 1974-06-02 46
411 N 25093207 Mohan Das Pradhan m 1485 1485 Koraput 1967-06-11 53
412 N 25092863 Binayak Jena m 1508 1508 Sundargarh 1970-09-25 50
413 N 25091816 Shibasish Panigrahi m 1602 1602 Sundargarh 2000-08-29 2004-12-02 20
414 N 25091808 Shibani Panigrahi f 0 0 Sundargarh 1999-06-20 2004-12-02 21
415 Y 5036534 Pradip Kumar Bisoyi m 1521 1521 Sundargarh 1971-06-20 49 cat_b
416 N 25093142 Sidhartha Pattanayak m 0 0 Sundargarh 1999-09-25 2004-01-09 21
417 N 25093096 Subrat Kumar Panigrahi m 1375 1375 Sundargarh 1999-03-20 2003-02-22 21
418 N 25092880 Chinmaya Kabi m 1260 1260 Sundargarh 1999-06-25 2004-01-07 21
419 N 25024000 Manish Behera m 1055 1055 Sundargarh 1995-07-18 1999-02-06 25
420 N 25092723 Akash Kumar m 0 0 Sundargarh 1997-06-16 23
421 N 25024035 Marmasparshi Das f 0 0 Sundargarh 2002-06-01 2002-06-28 18
422 N 25039768 D Chattopadhyay m 1672 1672 Sundargarh 1949-11-08 71
423 N 25023780 Arpit Sarangi m 0 0 Sundargarh 120
424 N 5076382 Gajendra Kumar Behera m 1221 1221 Sundargarh 1952-02-15 68
425 N 25024310 Soumya Ranjan Nayak m 0 0 Sundargarh 2002-03-15 2007-10-26 18
426 N 25093185 Ayush Pradhan m 0 0 Sundargarh 1997-05-26 2001-03-23 23
427 N 25050842 Dibakar Pradhan m 1579 1579 Sundargarh 1962-05-05 58
428 Y 5033403 Devendra Kumar Sahoo m 1335 1444 Sambalpur 1954-04-11 66 cat_c
429 N 25028731 Satya Sundar Nayak m 1718 1718 Khordha 1963-05-02 57
430 N 35002805 Amrut Tripathy m 2165 2165 Balasore 1992-09-22 28
431 N 5028159 Sanket Sagar Dash m 1785 1785 Khordha 1991-10-27 29
432 Y 25013750 Biswaranjan Behera m 1517 1517 Angul 1984-06-26 36 cat_b
433 N 35002759 Animesh Bose m 1320 1320 KIIT 2001-12-10 2001-12-15 19
434 N 5008395 Krishan Soni m 1906 1935 Khordha 1977-09-01 43
435 N 25029070 Susanta Kumar Sarangi m 1664 1664 Khordha 1980-05-15 40
436 N 25051024 Gyana Ranjan Sethi m 1779 1779 Khordha 1990-12-14 30
437 Y 5019575 Kiran Manisha Mohanty f 2133 2133 Khordha 1989-04-09 31 cat_a
438 N 35002783 Nerella Sambasiva Mohan m 1751 1751 Khordha 1962-12-14 58
439 Y 25048562 Richie Goswami m 1268 1268 Mayurbhanj 1975-01-02 45 cat_c
440 Y 5024854 Debashis Das m 2523 2523 Cuttack 1993-06-27 27 cat_a
441 N 35002775 Lakshminarayan Moharana m 1382 1382 Kalahandi 1975-07-04 45
442 N 25013831 Hemant Kumar Nayak m 1656 1656 Cuttack 1953-04-06 67
443 Y 25014064 Narayan Swain m 1606 1624 Cuttack 1957-10-25 63 4tc
444 N 5044421 Subhransu Mohan Satpathy m 2039 2039 Khordha 1992-04-14 28
445 N 5004306 Swayangsu Satyapragyan m 2403 2403 Khordha 1982-12-03 38
446 N 35002813 Padmanav Tripathy m 1623 1623 Cuttack 1962-03-12 58
447 N 25014501 Manas Kumar Nayak m 0 0 Mayurbhanj 1989-06-10 31
448 N 25013998 Ashok Kumar Satpathy m 1620 1620 Puri 1972-05-19 48
449 N 35002791 Kesha Ranjan Pradhan m 1767 1767 Bargarh 1955-06-20 65
450 Y 5066310 Rajesh Kumar Nayak m 1599 1638 Khordha 1993-02-17 27 cat_b
451 Y 5000157 Sekhar Chandra Sahu m 2049 2071 Khordha 1955-10-23 65 cat_a
452 N 45029733 Choudhury Subham Prusty m 0 0 Cuttack 2002-02-02 18
453 N 25050800 Satvik Panigrahi m 0 0 Sambalpur 2001-03-20 2004-02-28 19
454 N 0 Suraj Ghoshe m 0 0 Cuttack 1997-01-09 1997-01-21 23
455 N 0 Gourav Pattnaik m 0 0 Khordha 2001-05-25 2004-10-31 19
456 Y 5066301 Partha Sarathi Satpathy m 1626 1637 Khordha 1997-07-29 23 cat_b
457 Y 5098319 Rajat Kumar Sahoo m 1742 1742 Puri 1995-04-01 2008-10-22 25 cat_b
458 N 0 Deepak Kumar Sahu m 0 0 Cuttack 1998-12-26 22
459 N 0 Anwesh Kumar Samant m 0 0 Cuttack 2002-01-16 18
460 N 0 Aditya Bikram Kanungo m 0 0 Cuttack 1998-05-03 22
461 N 0 Preyash Kumar Bal m 0 0 Cuttack 1998-01-14 1998-01-15 22
462 N 0 Subhendu Sekhar Nayak m 0 0 Angul 2004-06-02 2009-09-05 16
463 N 25072820 Ansuman Bhatta m 1277 1277 Dhenkanal 2003-11-11 2004-01-04 17
464 N 25072773 Amrutansu Bhatta m 1130 1130 Dhenkanal 2003-11-11 2004-01-04 17
465 N 0 Ayesha Sahoo f 0 0 Khordha 2001-05-27 2004-01-01 19
466 N 0 Aiswarya Sahoo f 0 0 Khordha 2001-05-27 2004-01-01 19
467 N 5066344 Sanjay Mishra m 1868 1868 Cuttack 1995-02-04 25
468 N 35009150 Sanskriti Surabhi f 0 0 Cuttack 2005-05-23 2005-06-05 15
469 N 0 Koustuv Das m 0 0 Cuttack 2001-03-28 2004-02-04 19
470 N 0 Pratyush Kumar Chakra m 0 0 Khordha 2004-10-09 2007-10-05 16
471 N 5074410 Susanta Kumar Bhoi m 1729 1729 Sambalpur 1995-07-15 25
472 N 25048554 Byomakesh Mukherjee m 1358 1358 Puri 1979-03-06 41
473 Y 25013823 Hari Bandhu Singh m 1613 1613 Nayagarh 1973-06-20 47 cat_b
474 N 5098629 Mahesh Prasad Sethi m 1620 1620 Puri 1990-05-03 30
475 N 25013963 Bishnu Charan Sahoo m 1720 1720 Cuttack 1965-03-13 55
476 N 25014080 Vishal Mohanty m 1740 1740 Cuttack 1995-04-21 25
477 Y 5024030 Gopal Ch Mahapatra m 1302 1302 Puri 1947-06-25 73 cat_c
478 N 0 Swayam Sujal Sahoo m 0 0 Puri 2004-11-20 2004-11-30 16
479 N 0 Gati Krushna Mishra m 0 0 Puri 2003-04-09 2003-04-24 17
480 N 35047361 Sangram Keshari Sahoo m 1244 1244 Puri 2002-01-18 2002-01-21 18
481 N 0 Sandipan Jena m 0 0 Puri 2003-04-21 2003-04-24 17
482 N 0 Samikshya Nanda f 0 0 Puri 2002-07-13 2002-07-31 18
483 N 35047060 Bighnesh Das m 1156 1156 Puri 2005-09-01 2007-09-12 15 rotary
484 N 0 Prapti Prachita Pradhan f 0 0 Angul 2004-09-10 2004-09-17 16
485 N 0 Khushboo Vaibhav Patil f 0 0 Khordha 2004-01-19 16
486 N 35017080 Sampanna Hota f 1279 1279 Khordha 2004-07-08 2008-01-08 16
487 N 35043137 Dawlat Kumar Kanungo m 0 0 Cuttack 2005-09-07 2007-06-05 15
488 N 35047027 Sachet Adhikari m 0 0 Khordha 2004-10-20 2009-05-12 16
489 N 0 Satyaprakash Nanda m 0 0 Cuttack 2004-01-21 16
490 N 46609806 Tanya Mohanta f 0 0 Khordha 2006-02-11 2006-02-18 14
491 N 0 Aryan Mishra m 0 0 Khordha 2005-10-15 15
492 Y 35047205 P Sairupa f 1478 1478 Cuttack 2006-03-16 2007-01-08 14 4tc
493 N 0 Suhani Patnaik f 0 0 Khordha 2006-12-14 2009-12-05 14
494 N 35047213 Abhinandan Panda m 1118 1118 Khordha 2003-10-08 2007-02-14 17
495 N 35047116 Greesma Ananya Rath f 0 0 Khordha 2005-05-02 2005-05-20 15
496 N 46610154 Yashaswini Sarangi f 1168 1168 Khordha 2004-07-02 2004-07-09 16
497 N 0 Pranab Mahipal m 0 0 Khordha 2004-02-01 2004-02-20 16
498 N 35047124 Kumari Riya Rutuparna f 0 0 Khordha 2005-07-15 2005-07-20 15
499 N 0 Aditya Sekhar Natia m 0 0 Cuttack 2004-09-17 2004-09-23 16
500 N 0 Anubhav Samantaray m 0 0 KIIT 2004-11-28 16
501 N 35047108 Ankit Dhupal m 0 0 Khordha 2005-12-28 2007-08-04 15
502 N 0 Barnali Senapati f 0 0 Khordha 2005-04-12 2005-04-21 15
503 N 46609792 Kanishk Modi m 1058 1058 Cuttack 2004-07-15 2004-07-24 16
504 N 0 Suranjan Pahada Singh m 0 0 Puri 2003-06-29 2003-07-02 17
505 N 35043722 Guneet Kumar Bag m 0 0 Angul 2003-01-06 2003-01-08 17
506 N 35043978 Ashutosh Sahoo m 0 0 Angul 2003-09-09 2003-09-19 17
507 N 0 Suhani Bhatta f 0 0 Cuttack 2003-11-22 2003-11-28 17
508 N 46682120 Tapas Behera m 1181 1181 Cuttack 2003-12-04 2008-02-06 17
509 N 0 Jehan Pradhan m 0 0 Khordha 2003-12-05 17
510 N 0 Asim Prasad Behera m 0 0 Khordha 2003-09-04 2007-01-10 17
511 N 35047167 Projwol Mohanty m 0 0 Khordha 2002-05-13 2002-05-14 18
512 Y 35044087 Sunhim Vasu Tripathy m 0 0 Angul 2003-07-17 2003-07-28 17 cat_c
513 N 0 Upamanyu Banerjee m 0 0 Khordha 2003-11-01 2003-11-12 17
514 N 0 Samikshya Mohapatra f 0 0 Khordha 2003-03-30 2007-03-02 17
515 N 35043862 Budheshwar Majhi m 0 0 Angul 2004-08-22 2004-08-28 16
516 Y 5006481 Krushna Mishra f 1349 1371 KIIT 1995-02-07 2000-02-28 25 women
517 N 0 Suryakanti Rana f 0 0 Khordha 1978-10-10 42
518 N 0 Sulagna Sarangi f 0 0 Jajpur 1997-05-09 23
519 N 0 Pravasini Supakar f 0 0 Khordha 1968-07-17 52
520 N 0 Gitanjali Das f 0 0 Jajpur 1972-04-22 48
521 N 46604430 Uttam Kumar Chaudhary m 1431 1431 Cuttack 1992-05-29 28
522 N 0 S Srinivas Rao m 0 0 Koraput 1979-07-17 41
523 N 0 D Bala Raju Dora m 0 0 Nabarangpur 1979-06-01 41
524 Y 5013534 Sanjay Kumar Mittal m 1265 1397 Sambalpur 1969-07-19 51 2Samaleswari
525 N 46694218 Manoranjan Rath m 1471 1471 Nabarangpur 1985-04-05 35
526 N 0 Duman Lal Sethi m 0 0 Kalahandi 1996-11-14 24
527 N 35015133 Anshuman Satapathy m 0 0 Cuttack 1992-04-20 2011-08-19 28
528 N 0 Subham Ghosh m 0 0 Sambalpur 1995-01-28 25
529 N 0 Debabrata Ghosh m 0 0 Sambalpur 1962-09-04 58
530 Y 5098084 Das Narayan m 1275 1347 Kendrapara 1971-04-19 49 cat_c
531 N 0 B K R Patnaik m 0 0 Nabarangpur 1956-07-18 64
532 N 0 Mangelal Naik m 0 0 Nabarangpur 1954-02-17 66
533 N 0 Ismail M D m 0 0 Nabarangpur 1987-08-04 33
534 N 0 Asish Kumar Agrawal m 0 0 Nabarangpur 1986-05-11 34
535 N 0 Jyotirmaya Mohapatro m 0 0 Nabarangpur 1982-02-17 38
536 N 0 Sainath Patnaik m 0 0 Koraput 1983-06-01 37
537 N 35043846 Asit Kumar Kuaner m 1413 1413 Koraput 1965-10-20 55
538 N 0 Laxmi Narayan Gouda m 0 0 Nabarangpur 1976-06-11 44
539 N 0 B Satya Narayana m 0 0 Nabarangpur 1981-02-23 39
540 N 25029045 Hrudananda Samantray m 1850 1850 Khordha 1965-07-17 55
541 N 5066042 Biswajeet Nayak m 1990 1990 Khordha 1993-07-12 1993-07-24 27
542 N 0 E Subhranshu Sekhar Patra m 0 0 Boudh 1997-08-10 2007-02-26 23
543 N 0 Anwesha Sahoo f 0 0 Angul 1994-07-19 1994-07-26 26
544 N 35044001 Swastik Sahoo m 1216 1216 Angul 1996-07-15 1994-07-20 24
545 N 25972464 Suprit Mishra m 0 0 Boudh 1998-08-12 1998-08-22 22
546 N 35009257 Sandeep Mishra m 1246 1246 Khordha 2002-11-11 2002-11-16 18
547 N 35009265 Sourav Mohapatra m 0 0 Khordha 2003-11-27 2003-12-03 17
548 N 5073510 Soumen Amlan m 1650 1650 Cuttack 1999-12-26 1999-12-30 21
549 Y 25013769 Rutumbara Bidhar f 1934 1942 Khordha 2001-02-05 2007-12-15 19 Senior
550 N 0 Anjum Akhtar f 0 0 Khordha 1999-12-07 1999-12-23 21
551 N 0 Bonthu Soumya f 0 0 Khordha 2001-09-19 2001-09-29 19
552 N 0 Anwesha Behera f 0 0 Khordha 1998-12-30 1999-01-11 22
553 N 0 Khusbu Suman f 0 0 Khordha 2001-12-04 19
554 N 0 Bidyashree Majhi f 0 0 Khordha 2002-03-04 18
555 N 0 Stuti Nanda f 0 0 Khordha 2001-12-17 2001-12-20 19
556 N 0 Parvenu Panigrahi f 0 0 Ganjam 2001-01-13 19
557 N 0 Isha Priyadarshini Parida f 0 0 Khordha 2000-01-11 20
558 N 0 Ananya Patra f 0 0 Khordha 1999-11-20 21
559 N 0 Pattajoshi Smithanjali f 0 0 Khordha 1998-09-11 22
560 N 0 Sweta Sahu f 0 0 Khordha 1999-06-29 1999-07-09 21
561 N 0 Snigdha Satpathy f 0 0 Khordha 2001-11-25 2001-12-06 19
562 N 5071208 Subhashree Indira Priyadarshini f 0 0 Dhenkanal 1999-04-29 2007-02-07 21
563 N 0 Soumya Ranjan Acharya m 0 0 Khordha 1999-06-13 2002-03-26 21
564 N 0 Aman Agrawal m 0 0 Khordha 1999-07-03 21
565 N 0 Bishal Biswajit m 0 0 Khordha 2000-09-10 20
566 N 0 Biswajit Chhatoi m 0 0 Khordha 2001-02-05 19
567 N 0 Inturi Harish Babu m 0 0 Khordha 1999-05-06 21
568 N 0 Abinash Kumar Jena m 0 0 Khordha 1998-01-01 22
569 N 0 Ranjan Kumar Jhankar m 0 0 Khordha 2002-01-15 2006-09-01 18
570 N 0 Kasim Khan m 0 0 Khordha 2000-01-17 20
571 N 0 Mohin Khan m 0 0 Khordha 2001-08-02 19
572 N 0 L Swaroop Raj m 0 0 Khordha 1999-06-16 21
573 N 0 Divya Ranjan Marandi m 0 0 Khordha 1999-11-01 1999-11-18 21
574 N 0 Soumya Ranjan Mohapatra m 0 0 Khordha 1998-04-10 22
575 N 0 Swagat Kumar Panda m 0 0 Khordha 2001-01-14 19
576 N 35043960 Shakti Sovan Pradhan m 0 0 Angul 1999-02-07 1999-02-18 21
577 N 0 Smruti Sourav Sahoo m 0 0 Khordha 2000-02-06 2000-02-26 20
578 N 0 Harishankar Satpathy m 0 0 Khordha 2002-07-09 2002-07-27 18
579 N 0 Pratyush Kumar Senapati m 0 0 Khordha 2000-01-31 20
580 N 0 Sudhanshu Sekhar Sethi m 0 0 Khordha 1998-07-12 22
581 N 0 V Ramnath m 0 0 Khordha 1999-08-04 1999-08-06 21
582 N 0 V Sethunath m 0 0 Khordha 1999-08-04 1999-08-06 21
583 N 0 Anil Shanty (Blind m 0 0 Cuttack 1996-10-19 24
584 N 0 Deepak Kumar Bhoi (blind m 0 0 Khordha 1998-07-09 22
585 N 5055377 Bhabesh Mohanty m 1683 1683 Kendrapara 1967-03-01 53
586 N 25051890 Durga Prasad Mohapatra m 0 0 Cuttack 1969-06-09 51
587 N 35003593 Subash Behera m 1433 1433 Khordha 1995-05-06 25
588 N 25024477 Thompson Sahoo m 1750 1750 Khordha 1989-07-20 31
589 N 5019028 Johnson Sahoo m 1809 1809 Khordha 1994-07-11 26
590 N 25014056 Sukadev Badhai m 1206 1246 Sundargarh 1961-03-17 59
591 Y 35017179 Bhimasen Pradhan m 1481 1481 Khordha 1954-01-17 66 5tc
592 Y 25028774 Kamal Lochan Padhi m 1677 1677 Balasore 1991-02-06 29 cat_b
593 N 35017055 Gopinath Das m 0 0 Kandhamal 1974-07-01 46
594 N 35017136 Manasa Chandra Moharaj m 1479 1479 Cuttack 1994-04-07 26
596 N 5013828 Gourahari Mohapatra m 1664 1664 KIIT 1972-06-28 48 rotary
597 N 25023985 Kamal Lochan Sahu m 1256 1256 Angul 1986-07-03 34
598 Y 25051148 Ranjan Mallick m 1259 1259 Jajpur 1980-06-10 40 cat_c
599 Y 35017063 Jitendra Kumar Das m 1478 1496 Nayagarh 1990-03-14 30 cat_c
600 N 35017209 Raghu Nandan Sasmal m 0 0 Cuttack 1958-03-15 62
601 N 35017071 Sabyasachi Das m 0 0 Ganjam 1986-06-24 34
602 N 25028340 Jubaraj Banchhor m 0 0 Sambalpur 1961-06-12 59
603 N 25024370 Sumanta Kumar Sahoo m 0 0 Dhenkanal 1984-07-18 36
604 N 25029061 Sangram Kumar Sarangi m 1282 1282 Khordha 1979-04-02 41
605 N 25013807 Dibakar Patnaik m 1515 1515 Ganjam 1954-08-10 66
606 Y 5022266 Shyam Sundar Sharma m 1774 1774 Sambalpur 1966-10-09 54 2Samaleswari
607 N 25031430 Gurudatta Bidhar m 1364 1364 Khordha 1999-05-05 2002-12-31 21
608 Y 5076358 Dinesh Kumar Behera m 1607 1607 Sundargarh 1986-07-20 34 cat_b
609 N 25028812 Pradip Chandra Panda m 1530 1530 Cuttack 1972-07-18 48
610 N 35017101 Jitendra Maharana m 0 0 Dhenkanal 1986-06-16 34
611 N 25051091 Gagan Behari Dash m 1324 1324 Khordha 1960-05-09 60
612 N 35017217 Manoj Kumar Rai m 1820 1820 Cuttack 1968-01-20 52
613 N 35017187 Biswanath Samantray m 1442 1442 Khordha 1997-11-18 1997-11-29 23
614 N 35017160 Ashutosh Paikaray m 1002 1002 Khordha 2001-11-07 2001-11-17 19
615 N 35017144 Abhik Kumar Nayak m 0 0 Balasore 1995-09-10 25
616 N 25028421 Manoj Kumar Das m 0 0 Khordha 1964-07-15 56
617 N 25051059 AD Prabhu Pritam m 0 0 Khordha 2003-05-22 17
618 Y 35017152 Rajesh Nayak m 2169 2250 Puri 1996-08-05 2004-05-27 24 2Samaleswari
619 Y 35047329 Rudranarayan m 1718 1718 Puri 2005-12-30 2005-12-31 15 2Samaleswari
620 N 35047418 Saumyashree Sahoo f 0 0 Puri 1999-11-01 1999-11-09 21
621 N 35047345 Ankush Sahoo m 1666 1666 Puri 2000-11-05 2000-11-20 20
622 N 35044010 Tuna Sahu m 1150 1150 Angul 1969-10-27 51
623 N 35043889 Amlan Deep Mohapatra m 0 0 Angul 2003-01-09 17
624 N 35043714 Amar Biswa Mohan m 0 0 Angul 1977-07-03 43
625 N 5029295 Padmini Rout f 2369 2404 Khordha 1994-01-05 1997-03-11 26
626 N 35043870 Durgeswar Majhi m 0 0 Angul 1999-10-01 1999-10-08 21
627 N 35043803 Ribhu Dehuri m 0 0 Angul 2004-06-05 2004-06-07 16
628 N 35044893 Binaya Kumar Samal m 0 0 Angul 1983-06-26 37
629 N 35043820 Swastik Gouda m 0 0 Angul 2000-05-28 2000-06-06 20
630 N 35043781 Pradeepta R Choudhury m 0 0 Angul 1997-01-16 1997-02-13 23
631 N 35044036 Amar Singh m 0 0 Angul 1998-07-18 2000-05-31 22
632 N 35044079 NV Srikar m 0 0 Angul 1999-11-13 21
633 N 35043935 Biranchi Narayan Patra m 1440 1440 Angul 1949-11-08 71
634 N 35043757 Suryakanta Behera m 0 0 Angul 1994-04-19 26
635 N 35043706 Akash Puhan m 0 0 Dhenkanal 2002-06-05 2007-04-23 18
636 N 35043900 Jagdish Panda m 1284 1284 Dhenkanal 2003-10-16 2004-07-28 17
637 Y 35043943 Nilsu Pattnayak m 1987 2030 Cuttack 2002-03-26 2005-11-17 18 2Samaleswari
638 N 35044885 Rohan Ranjan Rout m 0 0 Dhenkanal 2000-12-17 20
639 N 35043994 Soumya Prakash Sahoo m 1170 1170 Khordha 2003-06-02 2003-06-12 17
640 N 35043773 Sumit Biswal m 1233 1233 Cuttack 2005-11-02 2005-11-21 15
641 N 35043730 Pankaj Behera m 0 0 Koraput 1980-06-10 40
642 N 35043897 Bharat Panda m 1191 1191 Balasore 1967-10-02 53
643 N 35044044 Guruba Singh m 1203 1203 Balasore 1980-01-01 40
644 N 35043765 Susant Kumar Behera m 0 0 Angul 1974-05-06 46
645 N 35043790 Sunil Kumar Dash m 0 0 Cuttack 1967-07-02 53
646 N 35044060 Snehasish Sameer Sourav m 0 0 Angul 2001-09-03 19
647 N 35015184 Avinash Baliarsingh m 1361 1361 Khordha 1991-04-16 2014-08-28 29
648 N 35043854 Monalisa Lenka f 0 0 Dhenkanal 1989-04-17 31
649 N 35044028 Sangram Keshari Samal m 0 0 Angul 1991-02-01 29
650 N 35043838 Bipra Charan Jena m 1215 1215 Angul 1953-11-03 67
651 N 35043927 Suresh Chandra Panda m 0 0 Khordha 1973-05-19 47
652 Y 35043919 Miracle Panda f 1557 1594 Khordha 2006-10-17 2006-10-31 14 u13g
653 N 35044052 SK Sirajuddin m 0 0 Angul 1989-02-01 31
654 N 35043749 Pratap Chandra Behera m 0 0 Angul 1964-04-10 56
655 N 35043986 Benudhar Sahoo m 0 0 Puri 1988-06-15 32
656 N 35043811 Sandeep Kumar Ganeriwal m 1391 1394 Jharsuguda 1986-08-03 34
657 N 5097959 Binoy Chandra Jena m 1459 1459 Jharsuguda 1965-05-14 55
658 N 35043951 Bharat Chandra Pradhan m 0 0 Bargarh 1963-06-02 57
659 N 5009774 Vivek Kumar Tibarewal m 2075 2075 Cuttack 1976-07-28 44
660 N 25007866 Lohitaksh Parida m 1454 1454 Khordha 1996-09-29 24
661 N 25093827 Reetish Padhi m 1826 1826 Khordha 2001-02-19 19
662 N 25013904 Sashwat Mohanty m 1566 1566 Sundargarh 1995-11-03 25
663 N 35043129 Adarsh Kanungo m 0 0 Cuttack 2000-01-20 20
664 N 35047175 Ashadit Mohapatra m 1091 1091 Dhenkanal 2001-06-28 2001-06-30 19
665 N 35047353 Auroshis Sudip Kumar Sahoo m 1435 1435 Dhenkanal 2001-03-10 2001-09-04 19
666 Y 35047051 Anantyoya Chatterji f 1148 1186 Khordha 2002-02-03 2002-02-20 18 cat_c
667 Y 35047396 Aryan Arnav Samantaray m 1386 1386 Balasore 2005-02-05 2005-04-15 15 cat_c
668 N 35047302 Bhumika Pattanayak f 0 0 Cuttack 2005-11-18 2005-12-02 15
669 N 35047094 Pinar Jyoti Dash m 0 0 Bhadrak 1999-10-04 21
670 N 35047426 Anuj Sharma m 0 0 Cuttack 2000-10-15 20
671 Y 35047337 Ankita Sahoo f 1608 1623 Cuttack 2004-07-28 2004-07-31 16 4tc
672 N 35047140 Piyush Ranjan Mantri m 0 0 Cuttack 2007-04-03 2007-04-10 13
673 N 35047370 Amrita Samal f 1140 1140 Khordha 2000-07-16 20
674 N 35047086 Anmol Dash m 0 0 Khordha 2004-05-21 16
675 N 35047035 Ansuman Jyoti Prakash m 0 0 Khordha 2000-01-19 20
676 N 35047221 Amritesh Panda m 0 0 Khordha 2000-10-10 2005-02-05 20
677 N 35047264 Manjeet Sagar Pati m 1208 1208 Dhenkanal 2000-05-06 2000-05-15 20
678 N 35047248 Piyush Kumar Panigrahi m 0 0 Khordha 2002-02-26 2006-04-15 18
679 N 35017128 Sudhashree Mahapatra f 0 0 Khordha 2001-06-01 2009-02-19 19
680 N 35047132 Ashutosh Maharana m 0 0 Koraput 2002-04-14 2002-05-08 18
681 N 35047183 Shakti Prasad Nanda m 1415 1415 Cuttack 2001-01-17 2001-01-31 19 rotary
682 N 35047191 Adishree Anjum Nayak f 1034 1034 Cuttack 2006-04-05 2006-04-13 14
683 N 35047310 Aniket Roy m 0 0 Koraput 2002-11-29 18
684 N 35047299 Diptesh Kumar Patra m 1328 1328 Bhadrak 2002-01-09 2002-01-11 18
685 N 35047280 Arpan Archisman Patra m 1041 1041 Sundargarh 2000-11-22 2000-11-29 20
686 N 35047400 Ruturaj Sarangi m 0 0 Koraput 1999-02-04 21
687 N 35047256 Neel Kanth Parida m 0 0 Khordha 2006-02-18 2010-02-26 14
688 Y 35047272 Shreyash Shuvam Patnaik m 1887 1936 Cuttack 2007-02-28 2009-09-02 13 u13o
689 Y 35047230 Atmajyoti Panda m 0 0 Cuttack 2006-01-01 2008-01-05 14 4tc
690 N 35030850 Kumar Krishna m 0 0 Khordha 1964-01-09 56
691 N 35055852 Kamalakanta Pati m 1628 1628 Balasore 120
692 Y 35055836 Surajit Nayak m 1463 1463 Khordha 1979-06-05 41 cat_c
693 Y 5028949 Anwesh Upadhyay m 2364 2364 Khordha 1992-07-09 28 4tc
694 Y 5031559 Ranjan Mohanty m 1682 1682 Jajpur 1971-05-16 49 cat_b
695 N 25677586 Karishma Mohanty f 0 0 Sundargarh 2007-10-02 2007-10-12 13
696 N 35067389 Swayamsidh Nayak m 1068 1068 Khordha 2001-12-05 2005-01-12 19
697 N 0 Ashirwad Jena m 0 0 Jajpur 2003-03-25 2003-04-18 17
698 N 0 Prasant Behera (Blind) m 0 0 Khordha 2001-01-01 19
699 N 25620657 Ramdas Hembram m 1205 1205 Sundargarh 2001-09-07 2001-09-15 19
700 Y 46690000 Sarthak Debata m 1815 1815 Sundargarh 2004-02-25 2004-03-10 16 4tc
701 N 46693815 Biswaswarup Dash m 1082 1082 Sundargarh 2003-12-04 2003-12-23 17
702 N 0 Priyotosh Jena m 0 0 Jajpur 120
703 N 0 Jogesh Khamari m 0 0 Jajpur 2005-02-16 2005-02-22 15
704 N 0 Subham Sekhar Sahoo m 0 0 Jajpur 2001-09-07 2001-09-10 19
705 N 0 Plabanika Lenka f 0 0 Puri 2001-07-18 2001-08-01 19
706 N 0 Srujanee Nayak f 0 0 Khordha 2006-05-20 2007-03-11 14
707 N 0 Priyanka Sar f 0 0 Khordha 2004-09-30 16
708 N 0 Atasi Atipriya Rout f 0 0 Khordha 2005-09-04 2005-09-09 15
709 N 0 Ananya Priyadarshini f 0 0 Khordha 2004-02-22 2008-01-10 16
710 N 25050672 Rudranshu Kumar Meher m 1483 1483 Sambalpur 1981-02-22 39
711 N 35055844 Parija Kanhu Charan m 0 0 Koraput 120
712 N 35055860 Sushant Kumar Patra m 0 0 Koraput 120
713 N 35043358 Biswajit Ray m 1693 1693 Cuttack 1963-12-21 57
714 N 35056247 Prabodh Kumar Mishra m 1470 1470 Khordha 1966-09-18 54
715 N 35055828 Pramod Kumar Mishra m 1141 1141 Jagatsinghpur 1979-07-20 41
716 N 25029088 Krushna Kumar Sarma m 1626 1626 Ganjam 1949-06-15 71
717 N 0 Shreya Mohanty f 0 0 Khordha 2005-08-26 15
718 N 0 Sushree Mohanty f 0 0 Cuttack 2005-01-21 2005-01-21 15
719 N 0 Anwesha Mohapatra f 0 0 Cuttack 2005-09-25 2005-10-05 15
720 N 46610049 Komal Rao f 0 0 Cuttack 2005-09-27 2005-10-15 15
721 N 35067532 Sarmistha Senapati f 0 0 Khordha 2005-02-05 2005-03-17 15
722 N 45011702 Biswajita Mohanty f 0 0 Cuttack 1978-07-12 42
723 Y 46604472 Devanssh Arav Das m 1043 1043 Khordha 2006-01-05 2009-02-16 14 u17o
724 N 0 Swayam Das m 0 0 Khordha 2005-02-15 2008-02-12 15
725 Y 46693777 Kaustav Das m 1112 1112 Cuttack 2005-05-26 2008-03-28 15 4tc
726 N 0 Dev Kumar m 0 0 Khordha 2005-10-25 2009-05-13 15
727 N 0 Suryansh Hati m 0 0 Cuttack 2006-02-25 14
728 N 0 Kumar Abhinandan m 0 0 Cuttack 2005-10-10 2009-01-31 15
729 N 46609776 Nilesh Mishra m 0 0 Khordha 2005-08-08 2005-12-08 15
730 N 45011486 Siddharth Mishra m 1213 1213 Puri 2005-01-04 2005-07-04 15
731 N 0 Arka Jyoti Mahapatra m 0 0 Khordha 2005-01-24 2005-02-17 15
732 N 5055334 Arghya Arpan Parida m 1809 1809 Cuttack 1984-05-08 36
733 N 0 Ansuman Pattnaik m 0 0 Khordha 2007-04-05 13
734 N 46610006 Anvesh Subham Pradhan m 1132 1132 Khordha 2006-06-10 2010-01-06 14
735 N 46610022 Prasmit Prayansu m 1390 1390 Khordha 2006-01-22 2010-04-09 14
736 N 0 Shampad Smarak Sahoo m 0 0 Khordha 2005-04-27 2005-05-19 15
737 N 46610111 Subrat Sahoo m 0 0 Khordha 2005-09-10 2005-09-24 15
738 N 0 Sai Krrish Sahu m 0 0 Khordha 2005-09-09 2005-09-30 15
739 N 46604715 Ansuman Samal (2005) m 1263 1263 Khordha 2005-01-09 2009-08-07 15
740 N 35067524 Aadarsh Senapati m 0 0 Khordha 2005-04-19 2005-05-12 15
741 N 46610162 Ankit Kumar Sethi m 1004 1004 Khordha 2006-02-10 2006-02-21 14
742 N 0 Swayam Aditya m 0 0 Cuttack 2006-12-13 2006-12-16 14
743 N 0 Subhasmita Das f 0 0 Cuttack 2003-08-01 17
744 N 35067362 Shibanee Mohapatra f 1063 1063 Khordha 2001-04-01 2012-05-30 19
745 N 0 Sushree Amisha Mohanty f 0 0 Sundargarh 2005-04-03 2005-04-11 15
746 N 46693688 Sumit Kumar Bhoi m 0 0 Cuttack 2003-09-28 2003-10-13 17
747 Y 35067303 Abyaya Kumar Dash m 1251 1251 Khordha 2000-02-17 2000-03-01 20 cat_c
748 Y 25050737 Rajesh Mohanty m 1367 1375 Puri 1995-06-12 2010-09-03 25 cat_c
749 Y 5092337 Lochan Kumar Das m 1533 1533 Puri 1995-06-16 2010-08-19 25 2Samaleswari
750 N 46693858 Satwik Guin m 1096 1096 Cuttack 2004-05-20 2004-06-11 16
751 N 0 Asim Amlan Mishra m 0 0 Cuttack 2004-09-14 2004-09-21 16
752 N 0 Krishnamrit Muduli m 0 0 Cuttack 2006-08-31 2006-12-18 14
753 N 0 Subhro Mitra m 0 0 Cuttack 2003-12-13 2007-12-03 17
754 N 46604561 Binikesh Mohanty m 1428 1428 Sundargarh 1999-09-24 2004-07-07 21
755 N 0 Ujwal Mohanty m 0 0 Cuttack 2003-08-14 2003-08-27 17
756 N 0 Ronit Kumar Nayak m 0 0 Ganjam 1999-07-13 1999-07-28 21
757 N 45049904 Sibadutta Nayak m 0 0 Cuttack 1998-07-06 1998-07-14 22
758 N 46609938 Aniket Panda m 0 0 Cuttack 2003-09-13 17
759 N 0 Ansuman Panda m 0 0 Cuttack 2000-07-03 20
760 N 0 Priyanshu Kumar Panda m 0 0 Cuttack 2004-11-03 2004-11-16 16
761 N 0 Tanmoy Panigrahi m 0 0 Sundargarh 2000-05-01 20
762 N 0 Mriganka Pattnaik m 0 0 Cuttack 2001-01-04 19
763 N 0 Animesh Ray m 0 0 Cuttack 2000-06-25 2000-07-05 20
764 N 0 Hirthik Ray m 0 0 Cuttack 2000-01-14 2000-01-28 20
765 N 0 Ratnakar Rout m 0 0 Cuttack 2002-09-10 2002-09-30 18
766 N 0 Samarjit Sen m 0 0 Cuttack 2003-11-07 17
767 N 0 Aryaman Gupta m 0 0 Khordha 2005-06-24 2005-07-07 15
768 N 35067354 Rupal Mishra f 1408 1408 Khordha 2003-08-15 2007-02-19 17
769 N 25048600 Sritam Birtia m 1766 1766 Sambalpur 1996-01-01 24
770 N 46693610 Adijyoti Amarnath m 1125 1125 Dhenkanal 2003-04-08 2005-05-11 17
771 Y 46604294 Ayusi Abhigyan f 1113 1113 Cuttack 2005-12-02 2005-12-09 15 4tc
772 N 0 Raghunath Sahoo m 0 0 Nayagarh 1996-03-02 24
773 N 0 Vivekananda Hota m 0 0 Khordha 1997-06-18 23
774 N 0 Chidananda Hota m 0 0 Khordha 1995-12-13 25
775 N 0 Ayush Parija m 0 0 Cuttack 2001-06-28 2005-01-10 19
776 N 0 Abhisekh Routray m 0 0 Cuttack 2005-05-21 2005-06-10 15
777 N 35067370 Anant Prava Naik m 1162 1162 Khordha 2002-07-18 2008-02-08 18
778 N 35027492 Sagnika Pratihari f 1155 1155 Puri 1996-05-02 1996-05-15 24
779 N 0 Nandin Panigrahi f 0 0 Ganjam 2001-01-13 19
780 N 0 Salini Sahu f 0 0 Ganjam 1998-12-17 22
781 N 0 T Srabani Patro f 0 0 Ganjam 1999-05-21 21
782 N 0 Spandita Tripathy f 0 0 Ganjam 1998-06-25 22
783 N 0 Deepa Mahapatra f 0 0 Ganjam 120
784 N 0 Priyanka Behera f 0 0 Ganjam 1997-07-10 23
785 N 0 Truptimayee Bahinipati f 0 0 Ganjam 1998-08-23 22
786 N 0 R Sriaum Achary f 0 0 Ganjam 2001-08-02 19
787 N 0 Dibya Prerana Patnaik f 0 0 Ganjam 120
788 N 0 Anup Agrawal m 0 0 Kalahandi 120
789 N 25116347 Pratyasha Mishra f 0 0 Boudh 2002-03-05 2002-03-08 18
790 N 0 Parijat Panda m 0 0 Boudh 1996-12-06 1996-12-12 24
791 N 0 Amandeep Sahu m 0 0 Boudh 2000-08-21 20
792 Y 45029679 Ayush Amlan Sahu m 0 0 Boudh 2003-11-10 17 u19o
793 N 0 Srimaya Mohapatra m 0 0 Boudh 2001-05-11 19
794 N 0 Anshuman Sahoo m 0 0 Boudh 2002-05-20 2007-03-07 18
795 N 0 Rashmi Ranjan Rath m 0 0 Boudh 1998-05-17 22
796 Y 0 Shraddha Suman Nayak f 0 0 Sundargarh 2006-09-01 2006-09-06 14 u15g
797 N 0 Arpita Priyadarshini f 0 0 Sundargarh 2007-08-30 2007-09-16 13
798 N 0 Rohan Deo m 0 0 Boudh 1999-10-18 21
799 N 5002842 Subhash Chandra Sahoo m 2200 2200 Puri 1961-03-23 59
800 N 0 Bibaswan Maharana m 0 0 Boudh 2002-07-01 2002-07-03 18
801 N 0 Deepika Debasmita Sahoo f 0 0 Boudh 2003-03-05 2003-03-22 17
802 N 0 Shakti Kiran Pradhan m 0 0 Boudh 2000-02-08 2000-02-21 20
803 N 0 Barsa Priyadarsini Pradhan f 0 0 Boudh 2002-10-07 2002-10-18 18
804 Y 25116177 Aniket Dani m 0 0 Boudh 2005-04-28 2005-05-25 15 u19o
805 N 0 Priyaranjan Nayak m 0 0 Boudh 2001-06-15 19
806 N 0 Omkar Ankit Sahu m 0 0 Boudh 1998-08-07 1998-08-20 22
807 N 0 Sivaram Mahar m 0 0 Boudh 2001-07-26 2001-07-28 19
808 N 0 Sibasish Parida m 0 0 Boudh 2001-12-20 2005-10-10 19
809 N 0 Amit Kumar Meher m 0 0 Boudh 2001-05-20 19
810 N 0 Dinesh Kudei m 0 0 Boudh 1997-07-05 23
811 N 45042942 Sai Suman Swain m 0 0 Boudh 2000-06-06 2005-08-12 20
812 N 0 Sohan Pattnaik m 0 0 Boudh 2002-09-14 2004-06-09 18
813 N 0 Biswabhusan Rath m 0 0 Boudh 1999-07-18 1999-08-05 21
814 N 0 Dhiren Pattnaik m 0 0 Boudh 2003-02-28 2006-02-08 17
815 N 0 Bishal Santak Bhoi m 0 0 Boudh 2002-06-20 2002-06-28 18
816 N 0 Madalasa Jani f 0 0 Boudh 2000-12-01 2000-12-08 20
817 N 0 Anshuman Panda m 0 0 Boudh 2001-05-19 2001-06-01 19
818 N 0 Jyotshnarani Ghadei f 0 0 Boudh 1998-07-14 22
819 N 0 Ranikumari Maharana f 0 0 Boudh 1998-02-14 22
820 N 0 Sabitri Parida f 0 0 Boudh 1998-12-25 22
821 N 25116363 Rashmita Pradhan f 0 0 Boudh 1998-04-12 22
822 N 0 Shobhagini Ratha f 0 0 Boudh 1998-06-20 22
823 N 0 Sumanta Kumar Parida m 0 0 Cuttack 1989-05-20 31
824 N 0 Saddam Hussain m 0 0 Angul 1993-04-04 27
825 N 0 Salman Khan m 0 0 Angul 1991-05-12 29
826 N 46636854 Ajaya Kumar Das m 0 0 Balasore 1994-05-20 26
827 N 0 Sudhir Ranjan Naik m 0 0 Bargarh 1992-05-04 28
828 N 0 Chinmaya Kumar Sahu m 0 0 Kalahandi 1993-06-15 27
829 Y 46623515 Jatindra Kumar Sahu m 1294 1294 Bargarh 1993-02-15 27 2Samaleswari
830 N 46637095 Aswini Kumar Sahu m 1373 1373 Sambalpur 1991-05-10 1991-05-14 29
831 Y 46637087 Soumya Ranjan Sahoo m 1649 1649 Cuttack 1992-05-06 1992-05-12 28 4tc
832 N 0 Chandan Kumar Meher m 0 0 Boudh 120
833 N 0 Prakash Bag m 0 0 Sambalpur 1988-04-04 32
834 N 0 Rinku Tandi m 0 0 Sambalpur 1994-06-06 26
835 N 0 Rasmita Bisoi f 0 0 Puri 120
836 N 46605657 Prafulla Kumar Sahoo m 0 0 Sundargarh 1962-02-13 58
837 N 45094110 Nikita Singh f 1152 1152 Sundargarh 2004-04-07 2004-04-21 16
838 Y 46623701 Priyanka Routray f 1639 1639 Sundargarh 2004-02-03 2005-12-02 16 4tc
839 N 45094101 Ankita Singh f 1203 1203 Sundargarh 2002-12-23 2002-12-31 18
840 N 0 Bidisha Mohanty f 0 0 Sundargarh 1998-08-06 2004-01-30 22
841 N 0 Sreya Bhadra f 0 0 Sundargarh 2000-02-22 2000-02-29 20
842 N 0 Aadit Sashreek m 0 0 Sundargarh 120
843 N 0 Adarsh Kumar Meher m 0 0 Sundargarh 2000-03-29 2000-04-10 20
844 N 0 Aditya Viswabhusan m 0 0 Sundargarh 1999-12-14 2001-11-27 21
845 N 0 Aman Shaw m 0 0 Sundargarh 2001-09-08 2004-12-17 19
846 N 45029610 Amit Kumar Behera m 1296 1296 Sundargarh 2000-12-07 2000-12-12 20
847 N 0 Ankit Behera m 0 0 Sundargarh 2002-12-15 2005-11-21 18
848 N 0 Anurag Mohanty m 0 0 Sundargarh 2004-06-30 2006-07-25 16
849 Y 46623477 Ashutosh Mohanty m 1357 1357 Sundargarh 1999-07-01 2004-12-24 21 Senior
850 N 46604731 Ashutosh Samantaray m 0 0 Sundargarh 2003-11-07 2003-11-25 17
851 N 0 Ayush Sahoo m 0 0 Sundargarh 2004-03-14 2008-08-14 16
852 N 0 Biswajeet Nayak m 0 0 Sundargarh 2002-12-16 2006-11-22 18
853 N 0 Dinesh Kumar Meher m 0 0 Sundargarh 2002-06-04 2002-06-24 18
854 N 0 Jappveer Singh m 0 0 Sundargarh 2003-08-20 2003-08-29 17
855 N 0 Kishan Kumar Khuntia m 0 0 Puri 120
856 N 0 Mishal Roy m 0 0 Sundargarh 2001-03-15 2006-01-19 19
857 N 0 Sanket Mishra m 0 0 Sundargarh 1999-06-24 1999-07-03 21
858 N 0 Swastik Mishra m 0 0 Sundargarh 2003-01-25 2003-01-31 17
859 N 35082361 Swastik Sourav Mishra m 1720 1720 Sundargarh 1994-09-27 1994-10-07 26
860 N 0 Ayush Pattnayak m 0 0 Sundargarh 2001-11-16 2003-11-18 19
861 N 0 Praveen Kumar Sahoo m 0 0 Sundargarh 2004-04-26 2004-05-14 16
862 N 46637060 Punit Sahoo m 0 0 Sundargarh 2001-07-07 2012-06-02 19
863 N 0 Rahul Rout m 0 0 Sundargarh 120
864 N 0 Ridhi Sundar Sahoo m 0 0 Sundargarh 2000-10-19 2000-10-31 20
865 N 46604588 Rishav Das Mohapatra m 1464 1464 Sundargarh 1999-08-30 2004-08-12 21
866 N 0 Hari Krishna Sahoo m 0 0 Sundargarh 2002-12-20 2002-12-29 18
867 N 0 Siddheswar Sahoo m 0 0 Sundargarh 2001-02-28 2001-03-16 19
868 N 46693793 Samarth Das m 1278 1278 Sundargarh 2003-01-01 2008-12-23 17
869 Y 45083215 Sandeepta Kumar Dash m 1301 1301 Sundargarh 2003-11-21 2003-12-11 17 cat_c
870 N 0 Shrimon Mishra m 0 0 Sundargarh 2002-11-22 18
871 N 0 Snehashis Panda m 0 0 Sundargarh 120
872 N 0 Soumya Ranjan Pradhan m 0 0 Sundargarh 1998-12-30 22
873 N 0 Sritam Sankalp m 0 0 Sundargarh 2002-09-20 2004-02-28 18
874 N 0 Subhadeep Patra m 0 0 Sundargarh 2000-11-01 2005-02-28 20
875 N 0 Swayam Swaroop m 0 0 Sundargarh 2004-10-01 2007-12-10 16
876 N 0 Tushar Ranjan Behera m 0 0 Sundargarh 2003-09-29 2003-10-10 17
877 N 0 Saroj Kishore Behera m 0 0 Khordha 1968-05-08 52
878 N 0 Indira Priyadashini f 0 0 Sundargarh 1999-11-14 21
879 N 0 Ritwika Dhal f 0 0 Sundargarh 1999-06-28 21
880 N 0 Subhasis Patnaik m 0 0 Khordha 120
881 N 35077546 Rajbir Mohanty m 1187 1187 Puri 2003-03-22 2003-04-05 17
882 N 25028405 Khitindra Prateem Dalai m 1844 1844 Puri 1989-12-31 31
883 N 5036518 Payal Mohanty f 1704 1704 Puri 120
884 N 35067397 Abhijit Padhi m 0 0 Khordha 2004-04-23 2005-08-29 16
885 N 35067443 Ashutosh Pothal m 0 0 Khordha 2002-05-08 2002-05-20 18
886 N 35067486 Vibek Sahoo m 0 0 Khordha 2003-01-12 2003-01-22 17
887 N 35067460 Abinash Rout m 0 0 Khordha 2000-12-19 2001-01-03 20
888 N 35067435 Tomoghno Paul m 0 0 Khordha 2004-08-20 2006-02-21 16
889 N 35067311 Sonam Swaroop Dash m 0 0 Khordha 2002-02-22 2003-02-19 18
890 N 35067281 Anwesha Barad f 0 0 Khordha 2004-06-16 2005-07-30 16
891 N 35067338 Prasanjeet Mallick m 0 0 Khordha 2000-10-09 2000-10-13 20
892 N 35067494 Ajay Kumar Sahu m 1337 1337 Ganjam 1993-06-15 1993-06-20 27
893 N 35067320 Himansu Sekhar Harpal m 1577 1577 Balangir 1978-01-24 42
894 N 35067346 Abinash Mishra m 1349 1349 Balangir 1990-08-09 30
895 N 35067419 Deepanshu Padhy m 0 0 Khordha 2003-06-15 2003-06-20 17
896 Y 25029029 Sarbeswar Sahoo m 1359 1359 Nayagarh 1972-07-13 48 cat_c
897 N 25028634 Pravat Kumar Martha m 1295 1295 Khordha 1962-07-04 58
898 N 35067540 Pramod Kumar Senapaty m 1673 1673 Ganjam 1968-06-10 52
899 N 35067400 Jyoti Ranjan Padhi m 1503 1503 Sonepur 1987-07-01 33
900 N 35067451 Aradhya Rajanala m 0 0 Khordha 1998-03-19 22
901 N 35067478 Sidhartha Shankar Sahoo m 1071 1071 Khordha 2004-01-19 2004-01-20 16
902 Y 5038200 Rabindra Kumar Moharana m 1237 1284 Khordha 1965-06-08 55 cat_b
903 N 35067427 Bhagabat Prasad Pati m 0 0 Bhadrak 1952-01-01 68
904 Y 35067508 Priyabrata Samantsingh m 1608 1608 Khordha 1981-06-25 39 4tc
905 N 0 Shivanee Subhadarshini Acharya f 0 0 Keonjhar 2003-07-18 2003-07-21 17
906 N 0 Priyadarshini Das f 0 0 Keonjhar 2002-02-02 2002-02-06 18
907 N 0 Uditee Das f 0 0 Keonjhar 2004-10-10 2004-10-26 16
908 N 0 Neha Jena f 0 0 Keonjhar 2000-11-23 20
909 N 0 Keshvi Keya f 0 0 Keonjhar 120
910 N 0 Sheela Dixit Mahanta f 0 0 Keonjhar 2001-09-28 2001-09-28 19
911 Y 25694189 Sweta Mohapatra f 0 0 Keonjhar 2003-11-01 2007-11-02 17 u25
912 N 0 Ompriya Pradhan f 0 0 Keonjhar 2002-04-16 2002-04-19 18
913 N 0 Ankita Rath f 0 0 Keonjhar 2003-02-14 2003-02-22 17
914 N 0 Ayona Sahu f 0 0 Keonjhar 2002-01-14 18
915 N 0 Prajakta Priyadarsini Samanta f 0 0 Keonjhar 2003-06-15 2003-06-20 17
916 N 0 Sruti Kumari f 0 0 Keonjhar 2001-06-25 19
917 N 0 Amisa Swain f 0 0 Keonjhar 2002-09-12 2007-12-17 18
918 N 0 Naresh Apat m 0 0 Keonjhar 1997-02-01 1997-02-03 23
919 N 0 Ayushkant Abhisumat m 0 0 Keonjhar 120
920 N 0 Yasabanta Barik m 0 0 Keonjhar 2001-06-05 2001-06-06 19
921 N 0 Bibhu Prasad Behera m 0 0 Keonjhar 2001-12-19 2001-12-21 19
922 N 0 Behera Bibhuti Bhusan m 0 0 Keonjhar 1997-01-19 1997-01-20 23
923 N 0 Subhranshu Behera m 0 0 Keonjhar 2004-01-28 2004-02-13 16
924 N 0 Asis kumar Bhanjadeo m 0 0 Keonjhar 2004-06-05 16
925 N 0 Litish Das m 0 0 Keonjhar 2002-07-05 2002-08-22 18
926 N 0 Aryaman Das m 0 0 Keonjhar 2002-09-09 18
927 N 0 Ashutosh Das (1) m 0 0 Keonjhar 2001-11-26 19
928 N 46693742 Asutosh Das m 1246 1246 Cuttack 2006-09-25 2006-10-07 14
929 N 0 Dasharatha Das m 0 0 Keonjhar 2002-04-10 18
930 N 0 Hitesh Kumar Das m 0 0 Keonjhar 2003-03-14 17
931 N 0 Amitanshu Dash m 0 0 Keonjhar 2002-04-30 2002-05-04 18
932 N 0 Tatwadarsi Dehury m 0 0 Keonjhar 2001-07-28 19
933 N 0 Saisuman Dwivedy m 0 0 Keonjhar 2004-02-13 2005-09-30 16
934 N 0 Ashrit Gantayat m 0 0 Keonjhar 2004-04-13 2005-04-23 16
935 N 0 Chinmay Ghadei m 0 0 Keonjhar 2003-09-18 17
936 N 0 Abhinna Kumar Jena m 0 0 Keonjhar 120
937 N 0 Somnath Jena m 0 0 Keonjhar 2001-04-12 2005-02-16 19
938 N 0 Soumyakanta Jena m 0 0 Keonjhar 2003-08-09 2003-08-11 17
939 N 0 Pritam kumar Mahanta m 0 0 Keonjhar 2004-01-01 2007-03-22 16
940 N 0 Sabyasachi Mahanta m 0 0 Keonjhar 2004-04-13 16
941 N 0 Priyansu Priyadarshee Mahapatra m 0 0 Keonjhar 2005-12-23 2005-12-29 15
942 N 0 Subham Mandal m 0 0 Keonjhar 1997-05-05 1997-05-06 23
943 N 0 Kaustuv Kiran Mansingh m 0 0 Keonjhar 2005-05-29 2005-06-01 15
944 N 0 Swagat Mishra m 0 0 Keonjhar 2004-06-28 2004-07-05 16
945 N 0 Mohammad Khurshid m 0 0 Keonjhar 1999-09-24 21
946 N 0 Subhransu Mohapatra m 0 0 Keonjhar 2003-12-29 2006-11-22 17
947 N 0 Nitish Kumar Munda m 0 0 Keonjhar 2004-03-12 2005-03-23 16
948 N 35077589 Nagen Murmu m 1051 1051 Balasore 2001-02-05 2008-07-05 19
949 N 35077643 Nimai Murmu m 0 0 Balasore 2003-08-25 2008-07-05 17
950 N 0 Yashobanta Narayan Naik m 0 0 Keonjhar 2003-11-24 17
951 N 0 Tanmaya Nanda m 0 0 Keonjhar 2002-11-01 2002-11-16 18
952 N 0 Aurobindo Nath m 0 0 Keonjhar 2001-04-07 19
953 N 0 Arpit Nayak m 0 0 Keonjhar 2005-02-14 2005-03-11 15
954 N 0 Ashrumochan Nayak m 0 0 Keonjhar 2004-04-24 2007-06-16 16
955 N 0 Aditya Ojha m 0 0 Keonjhar 1997-12-16 23
956 N 0 Gyan Ranjan Palei m 0 0 Keonjhar 2002-08-13 2009-03-11 18
957 N 0 Tapas Ranjan Palei m 0 0 Keonjhar 2000-05-06 2009-03-11 20
958 N 0 Animesh Panda m 0 0 Keonjhar 2004-09-29 2004-10-04 16
959 N 0 Sagar kanta Pati m 0 0 Keonjhar 1999-06-03 21
960 N 0 Swayam Prakash Pati m 0 0 Keonjhar 1999-07-10 1999-07-13 21
961 N 0 Ayush Pattanayak m 0 0 Keonjhar 2003-11-16 2003-11-22 17
962 N 0 Naseeb Nandan Pradhan m 0 0 Keonjhar 2004-10-16 16
963 N 0 Shubham Pradhan m 0 0 Keonjhar 2002-04-22 18
964 N 0 Bhanu Prasad m 0 0 Keonjhar 1999-08-21 21
965 N 0 Sahil Ram m 0 0 Keonjhar 2000-01-07 2000-10-13 20
966 N 0 Divyesh Kumar Rathore m 0 0 Keonjhar 2000-01-14 2000-01-20 20
967 N 0 Swadhin Kumar Rout m 0 0 Keonjhar 2003-08-15 2003-08-16 17
968 N 0 Amrutanshu Sahoo m 0 0 Keonjhar 2005-05-09 2011-01-20 15
969 N 0 Finesh Kumar Sahoo m 0 0 Keonjhar 2000-05-14 2000-05-17 20
970 N 0 Janmejay Sahoo m 0 0 Keonjhar 1998-01-28 1998-01-31 22
971 N 0 Anshuman Sahu m 0 0 Keonjhar 2002-05-24 2004-05-28 18
972 N 0 Tarini Prasad sahu m 0 0 Keonjhar 2004-03-30 2004-04-02 16
973 N 0 Srivasta Sai Krishna m 0 0 Keonjhar 1998-08-19 1998-09-19 22
974 N 0 Bhagyajeet Sethi m 0 0 Keonjhar 1998-11-11 22
975 N 0 B Srinibas m 0 0 Keonjhar 2003-08-09 2003-08-14 17
976 N 0 Shakti Sritam m 0 0 Keonjhar 1998-06-05 1998-06-22 22
977 N 0 B.S. Silpi Suman m 0 0 Keonjhar 2001-03-31 2001-04-03 19
978 N 0 Arbind Swain m 0 0 Keonjhar 1997-04-10 1997-04-22 23
979 N 0 Ramkumar Thakuri m 0 0 Keonjhar 2003-12-19 2003-12-31 17
980 N 0 Tiu Himansu Sekhar m 0 0 Keonjhar 1997-10-11 23
981 N 0 Biswajit Tripathy m 0 0 Keonjhar 1999-02-10 1999-02-15 21
982 N 0 Durga Sai Shankar Nayak m 0 0 Dhenkanal 2004-10-19 2004-11-04 16
983 N 45056099 Jiban Jyoti Harichandan Sahoo m 1067 1067 Dhenkanal 2005-04-17 2005-04-25 15
984 N 25765787 M Harssit Hritesh m 0 0 Khordha 2005-05-31 2008-04-02 15
985 N 46604758 Manjeet Srichanndan m 0 0 Cuttack 2003-11-07 2003-11-18 17
986 N 0 Rahul Ray m 0 0 Khordha 2003-10-19 17
987 N 45056277 Sai Shakti Mohanty m 0 0 Dhenkanal 2004-01-18 2004-02-03 16
988 N 0 Shreyas Mohapatra m 0 0 Dhenkanal 2006-01-01 2007-02-28 14
989 N 46636838 Sitikantha Dalal m 0 0 Dhenkanal 2004-11-01 2004-11-16 16
990 N 0 Spandan Sahu m 0 0 Angul 2004-04-10 2004-04-11 16
991 N 35077678 Sudeep Kumar Sahoo m 1167 1167 Puri 2004-08-07 2004-08-12 16
992 N 46609903 Sumit Ojha m 1113 1113 Khordha 2003-08-22 2006-03-03 17
993 Y 46637028 SP Suryapranjal Indrajeet m 1489 1489 Dhenkanal 2004-04-07 2004-04-28 16 4tc
994 N 0 Bishakha Biswal f 0 0 Dhenkanal 2003-05-26 2003-06-04 17
995 N 0 Smruti Sucharita Sahoo f 0 0 Puri 2002-05-30 2002-06-22 18
996 N 5007267 Satyaranjan Patnaik m 2105 2105 Cuttack 1972-08-01 48
997 N 5006910 Sathyakam Swayangsu m 2093 2093 Khordha 1978-04-14 42
998 N 5002850 Ashok Kumar Mohanty m 1982 1982 Khordha 1966-06-21 54
999 N 25049313 Tapas Kumar Mohanty m 0 0 Cuttack 1977-10-04 43
1000 N 25013874 Kumud Kumar Nath m 1782 1782 Khordha 1957-05-07 63
1001 N 0 Aakash Rout m 0 0 Kendrapara 1999-11-17 1999-11-27 21
1002 N 0 Asutosh Divyajyoti m 0 0 Cuttack 2006-12-11 2009-04-02 14
1003 N 0 Mihir Manohar Majhi m 0 0 Cuttack 2004-12-15 2004-12-18 16
1004 N 0 Nikhilesh Bhanja m 0 0 Cuttack 2004-08-18 2004-08-20 16
1005 N 0 Sambit Swain m 0 0 Cuttack 2006-01-04 2006-01-20 14
1006 N 0 Samueldeep Rout m 0 0 Cuttack 2001-06-16 2006-09-16 19
1007 N 0 Subham Sahu m 0 0 Ganjam 2000-12-20 20
1008 N 45030111 Subham Sai Mohanty m 0 0 Cuttack 2006-06-21 2006-06-29 14
1009 N 0 Karina Kiran Jena f 0 0 Puri 2002-02-19 2002-02-20 18
1010 N 0 Debi Prasad Ojha m 0 0 Cuttack 2005-03-19 15
1011 N 0 Divyajyoti Tripathy m 0 0 Cuttack 2001-02-09 19
1012 N 46604340 Smruti Ranjan Barik m 0 0 Cuttack 2003-06-12 2003-07-03 17
1013 N 5066417 Soumya Ranjan Das m 1740 1740 Cuttack 1995-03-29 25
1014 N 25023918 Gorekh Sahu m 1562 1562 Bargarh 1980-06-25 40
1015 N 0 Adityanshu Mohapatra m 0 0 Cuttack 2003-12-24 2004-03-17 17
1016 N 0 Sania Sahu m 0 0 Ganjam 1992-03-13 28
1017 Y 366130577 Sagar Biswal m 1694 1694 Sundargarh 1996-08-14 24 cat_b
1018 N 35077520 Tapan Kumar Kandi m 0 0 Puri 1991-05-01 29
1019 N 5096910 Amritanshu H Nayak m 1286 1286 Khordha 2000-02-27 2000-03-02 20
1020 N 46689982 Debasish Das m 0 0 Khordha 1977-03-04 43
1021 N 46609920 Sourav Palit m 1346 1346 Khordha 1999-01-02 2003-02-19 21
1022 N 0 Pratap Kumar Behera m 0 0 Cuttack 1990-07-11 30
1023 N 0 D Murmu m 0 0 Khordha 120
1024 N 0 Amritansh Padhi m 0 0 Khordha 2004-05-27 16
1025 N 5027233 Sumit Kumar Banerjee m 1940 1940 Puri 1994-07-20 26
1026 N 35077503 Ravi Chhabra m 1535 1535 Jharsuguda 1983-09-04 37
1027 N 35077538 Abinash Mohanty (Puri) m 1304 1304 Puri 1998-07-26 1998-08-21 22
1028 N 35077511 Amit Kumar Gochhikar m 1087 1087 Puri 1996-01-23 1996-02-06 24
1029 N 5004926 Birakishore Behera m 1965 1965 Puri 1960-02-01 60 rotary
1030 N 35077694 Babli Soni f 1308 1308 Khordha 1985-02-10 35
1031 N 0 Mukesh m 0 0 Kalahandi 1974-11-20 46
1032 N 35077740 Om Prakash Rath m 0 0 Sonepur 1957-04-15 63
1033 N 35077767 Sanjay Kumar Mahapatra m 0 0 Sambalpur 1973-06-21 47
1034 Y 25050770 Subir Kumar Padhi m 1762 1762 Sambalpur 1966-07-01 54 2Samaleswari
1035 N 25707620 Smriti Mishra f 0 0 Sambalpur 2004-06-09 2004-12-09 16
1036 N 0 Jatin Chandak m 0 0 Sambalpur 1998-12-21 1999-05-31 22
1037 N 0 Mohit Chandak m 0 0 Sambalpur 1997-09-03 1997-09-12 23
1038 N 0 Somanath Shyamsundar m 0 0 Sambalpur 2001-11-24 2001-11-29 19
1039 N 0 Joash Nanda m 0 0 Sambalpur 2001-11-02 2001-11-07 19
1040 N 25050931 Nagendra Kumar Purohit m 1468 1468 Sambalpur 1960-08-26 60
1041 N 0 Prankeet Shree f 0 0 Sambalpur 2001-06-30 2001-07-05 19
1042 N 0 Abinash Purohit m 0 0 Sambalpur 120
1043 N 0 Swastik Swayamdeep Barik m 0 0 Sambalpur 2001-05-06 2001-05-16 19
1044 Y 25707469 Animesh Barik m 1134 1134 Sambalpur 2004-01-10 2009-02-21 16 2Samaleswari
1045 N 0 Nilanchal Barad m 0 0 Ganjam 120
1046 N 0 Nipan Sahoo m 0 0 Sambalpur 120
1047 N 0 KR Mahananda m 0 0 Sundargarh 120
1048 N 0 SN Behera m 0 0 Sundargarh 120
1049 Y 46604316 Bijayalaxmi Barik f 1378 1432 Khordha 2006-08-18 2006-08-26 14 u13g
1050 N 25013815 Kamlesh Gupta m 1523 1523 Sundargarh 1986-05-16 34
1051 N